You are currently viewing อยากให้ลูกเล่นเกมน้อยลง ทำอย่างไรดี

อยากให้ลูกเล่นเกมน้อยลง ทำอย่างไรดี

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในช่วงที่เด็กกำลังโตและกำลังพัฒนาตัวเองนั้นค่อนข้างที่จะชื่นชอบการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้เล่นอะไรที่มีความสนุกสนานมากกว่าในช่วงวัยอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมไม่เฉพาะวัยเด็กผู้ใหญ่เองบางคนก็ติดการเล่นเกมเช่นกัน แต่อาจจะมีปัญหามากสักหน่อยในเด็กที่ติดเกม เพราะการที่เด็กติดเกมมากจนเกินไปจะทำให้เด็กไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆและออกไปมีสังคมภายนอกรวมถึงทำให้พัฒนาการในเด็กลดลง เราจึงจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณการเล่นเกมของเด็กลง ถ้าเรา อยากให้ลูกเล่นเกมน้อยลง เราจะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้าง วันนี้เราจะมีคำแนะนำมาแนะนำให้คุณนำไปลองปรับใช้กับลูกของคุณ จะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างนั้นตามเรามาดูกันเลย

อยากให้ลูกเล่นเกมน้อยลง ควรคุยกันตามตรง

สำหรับเด็กในช่วงวัยกำลังโตที่ติดเกมนั้น วัยนี้ค่อนข้างจะเป็นวัยต่อต้านดังนั้นการใช้ไม้แข็งอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีนักเราควรพูดคุยกันโดยตรงกับเด็กว่าให้ลดเวลาเล่นเกมลง อาจจะมีข้อเสนอพิเศษเพื่อจูงใจให้เด็กลดการเล่นเกมลงเช่นให้ค่าขนมเพิ่มพิเศษ หรือซื้อของที่อยากได้ให้แต่จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคือให้ลดการเล่นเกมลง หรืออาจจะมีการตั้งกฎที่เป็นข้อแม้เช่น ต้องทำคะแนนเกรดเฉลี่ยให้ได้ดีถึงจะเล่นเกมได้ 3 ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น  การตั้งกฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นและรู้จักมีความรับผิดชอบในการวางแผนการใช้ชีวิตของตนเองได้ ว่าหากเราอยากทำสิ่งที่เราต้องการ ก็จะต้องแลกมาด้วยกฎเกณฑ์บางสิ่งบางอย่าง สอนให้เด็กได้เรียนรู้ความรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้น

กระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

ในบางครั้งอาจมีเหตุผลมาจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อาจมีการพัฒนาหรือกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพื่อทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นได้ การที่ชวนพูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน หรือออกไปเที่ยวกันในวันหยุด หากิจกรรมอย่างอื่นที่น่าสนใจทำร่วมกันอาจจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากการเล่นเกมอยู่แต่ในห้องได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับตัวเด็กเองด้วย เพราะหากเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าสนใจก็จะไม่มีความน่าดึงดูดใจมากเพียงพอในการทำให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเล่นเกม ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองจำเป็นจะต้องเอาใจใส่ และคอยสังเกตลักษณะนิสัยและความต้องการของลูกว่ามีความต้องการในเรื่องใด เราไม่จำเป็นจะต้องตามใจไปเสียทุกอย่างแต่สามารถใช้ในลักษณะของข้อแลกเปลี่ยนกับลูกได้